Formulari On-line d'inscripció

Dades personals
Dades de contacte (email) *
Dades de Facturació
Curs Pre-Congresual Curs per instructors de suport vital bàsic i DEA. Dia 18. Preu 15€.
SI
NO
Quotes d'inscripció
A partir del 4 de març
Tot congrés 1 dia
Metges socis 295€   195€  
Infermers socis 220€   125€  
Tècnics en emergències
sanitàries socis
135€   90€  


A partir del 4 de març
Tot congrés 1 dia
Metges No socis 420€   260€  
Infermers No socis 395€   190€  
Tècnics en emergències
sanitàries No socis
225€   140€  


A partir del 4 de març
Tot congrés 1 dia
Residents 150€   100€  
Estudiants 150€   100€  

*Aquesta quota s'aplica a socis de la SoCMUE i/o de la SEMES
Tallers
La selecció es farà per rigurós ordre d'inscripció.
TALLER 1. Imatges a toxicologia clínica
PLACES EXHAURIDES. PER APUNTAR-SE A LA LLISTA D’ESPERA, ENVIÏ UN CORREU A secretaria@congresurgencies.cat
TALLER 2. Millora de la detecció i abordatge de la violencia masclista des dels serveis de salut
TALLER 3. Restricció del moviment espinal a pediatria
TALLER 4. Via intraòssia
PLACES EXHAURIDES. PER APUNTAR-SE A LA LLISTA D’ESPERA, ENVIÏ UN CORREU A secretaria@congresurgencies.cat
TALLER 5. Transfer prehospital – hospital
TALLER 6. Punció vascular perifèrica difícil ecoguiada
TALLER 7. Cirurgia menor hospitalària ambulatòria
TALLER 8. Taller Programes d’optimització de l’ús d’antibiòtics (PROA)
PLACES EXHAURIDES. PER APUNTAR-SE A LA LLISTA D’ESPERA, ENVIÏ UN CORREU A secretaria@congresurgencies.cat
TALLER 9. Diagnòstic a Urgències: ull clínic, intuïció o metodologia? (SoCMUE-MIR)
TALLER 10. Ecografia Pulmonar
PLACES EXHAURIDES. PER APUNTAR-SE A LA LLISTA D’ESPERA, ENVIÏ UN CORREU A secretaria@congresurgencies.cat
Sopar
Sopar 31 de març. Preu 35 € (Tarifa única)
SI
NO

NO es podran comprar els tickets pel sopar del dia 31 de març durant el Congrés. Els tickets pel sopar es podran comprar a través del formulari on-line d'inscripció o bé si ha formalitzat la seva inscripció pot enviar un email a la Secretaria Tècnica, secretaria@congresurgencies.cat.
La data límit per comprar tickets pel sopar és el 20 de març.
No es pot registrar el sopar on-line. Us podeu posar en contacte amb la Secretaria Tècnica.
Preu allotjament
Hotel Melià Sitges
165€
187.8€


Ja no es poden fer reserves on-line d'allotjament. Podeu contactar amb la Secretaria.
Totals
Política de cancel·lacions
A les cancel·lacions rebudes per escrit a la secretaria abans del 23 de gener de 2022 se'ls retornarà el 80% de l´import d'inscripció abonat.

Del 23 de gener de 2022 al 12 de febrer se'ls retornarà el 30% del preu d'inscripció . A partir del 13 de febrer no s'admetran cancel·lacions però sí canvis de nom fins el 20 de març de 2022.

He llegit i accepto l'Avis legal i la Política de Privacitat

Ja no es poden realitzar inscripcions on-line